Δραστηριότητες

Δενδροφύτευση

Διοργανώθηκε εταιρική δράση περιβαλλοντικού χαρακτήρα (δεντροφύτευση) στο προαύλιο του Ιερού ναού Αγίων Πάντων στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Αξιοσημείωτη η συνεισφορά...

Δενδροφύτευση

Διοργανώθηκε εταιρική δράση περιβαλλοντικού χαρακτήρα (δεντροφύτευση) στο προαύλιο του Ιερού ναού Αγίων Πάντων στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Αξιοσημείωτη η συνεισφορά...